سرور مجازی

1 گیگ 1 هسته - ابری vip 0 موجود است

1 گیگ رم
1 هسته cpu
هارد 30 گیگ
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
سرعت شبکه 1000 مگ

2 گیگ 2 هسته - ابری vip 0 موجود است

2 گیگ رم
2 هسته cpu
هارد 40 گیگ
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
سرعت شبکه 1000 مگ

4 گیگ 4 هسته - ابری vip 0 موجود است

4 گیگ رم
4 هسته cpu
هارد 30 گیگ
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
سرعت شبکه 1000 مگ

10 گیگ 10 هسته - ابری vip 0 موجود است

10 گیگ رم
10 هسته cpu
هارد 500 گیگ
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
سرعت شبکه 1000 مگ