سرور هاست خصوصی VIP

هاست خصوصی 8 هسته ای
سرور هاست خصوصی VIP - هاست خصوصی 6 هسته ای
هاست سرور اختصاصی vip - ابری 12 هسته - فایروال هوش مصنوعی
هاست سرور اختصاصی vip - ابری 12 هسته هیبرید ایران اروپا - فایروال هوش مصنوعی
هاست سرور اختصاصی vip - ابری 2 هسته

2 هسته
10 گیگ