هاست اشتراکی

گارانتی بازگشت وجه

هاست 100 مگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه 1 عدد
ساب دامین 10 عدد
ادان دامین 10 عدد
ایمیل 10 عدد
پایگاه داده 5 عدد
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 200 مگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه 1 عدد
ساب دامین 10 عدد
ادان دامین 10 عدد
ایمیل 10 عدد
پایگاه داده 5 عدد
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 1 گیگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه 1 عدد
ساب دامین 10 عدد
ادان دامین 10 عدد
ایمیل 10 عدد
پایگاه داده 5 عدد
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 2 گیگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه 1 عدد
ساب دامین 10 عدد
ادان دامین 10 عدد
ایمیل 10 عدد
پایگاه داده 5 عدد
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 5 گیگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه 10 عدد
ساب دامین 10 عدد
ادان دامین 10 عدد
ایمیل 10 عدد
پایگاه داده 5 عدد
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 10 گیگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه نامحدود
ساب دامین نامحدود
ادان دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
پایگاه داده نامحدود
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 20 گیگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه نامحدود
ساب دامین نامحدود
ادان دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
پایگاه داده نامحدود
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 50 گیگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه نامحدود
ساب دامین نامحدود
ادان دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
پایگاه داده نامحدود
رایگان SSL
مکان ایران

هاست 100 گیگابایت - اکونومی 0 موجود است

CloudLinux 8
DirectAdmin+CPanel
Litespeed
ترافیک نامحدود
فایروال سخت افزاری
بکاپ گیری منظم
امکان CDN
اتصال دامنه نامحدود
ساب دامین نامحدود
ادان دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
پایگاه داده نامحدود
رایگان SSL
مکان ایران